Bardzo ważną usługę w naszej ofercie stanowi iniekcja budowlana. Polega ona na aplikowaniu odpowiednio dopasowanych preparatów, których celem jest uszczelnienie lub wzmocnienie konstrukcji. Metoda jest stosunkowo prosta i sprawdza się w wielu przypadkach. Na początku trzeba wykonać w danym obiekcie otwory iniekcyjne, a następnie wtłoczyć przez nie pod właściwym ciśnieniem odpowiednio dobraną chemię. Iniekt jest płynny, ale po pewnym czasie dochodzi do jego tężenia, dzięki czemu odpowiednio uszczelnia i wzmacnia element.

Iniekcja jest bardzo chętnie wykorzystywana w budownictwie, ponieważ jest to technologia bezinwazyjna. Aby ją wykonać, nie trzeba dokonywać rozbiórki elementów konstrukcyjnych. Wystarczy wykonać odpowiedniej wielkości otwory, co nie jest skomplikowane i nie zajmuje dużo czasu. Usługa nie wpływa negatywnie na stan budowli, nie narusza jej formy, a jedynie ją wzmacnia.

Zastosowanie iniekcji budowlanej

Iniekcja budowlana ma wiele możliwości zastosowania. Liczne zalety tej usługi sprawiają, że tak wiele osób decyduje się na jej wykonanie. Może być stosowana w różnych dziedzinach budownictwa. Przede wszystkim odpowiada za stabilizację fundamentów, służy do ulepszania gruntów – przydaje się głównie do uszczelniania wycieków, robienia wykopów czy wypełniania przestrzeni w glebie, które pozostają puste. Iniekcja ma zastosowanie również w tworzeniu dróg i autostrad, gdyż umożliwia sprawne i dokładne stabilizowanie nasypów oraz wzmacnianie płyt drogowych. Wykorzystuje się ją także w przypadku budowy obiektów wielkopowierzchniowych oraz w budownictwie inżynieryjnym.

Iniekcja pozioma muru

Innym celem usługi jest osuszanie – iniekcja pozioma muru umożliwia stworzenie szczelnej bariery izolacyjnej. W tym przypadku także konieczne jest wykonanie otworów, przez które następuje wprowadzenie właściwie dopasowanej chemii. Jej zadaniem jest dokładne wypełnienie kapilarów i porów materiału budowlanego. Gdy substancja zastygnie, powstanie wysokiej jakości bariera izolacyjna. Jej główną zaletę stanowi to, że nie rozpuszcza się pod wpływem wody.

Czym jest iniekcja krystaliczna?

Za pomocą nowoczesnej technologii, jaką jest iniekcja krystaliczna, możliwe jest dokładne osuszenie zawilgoconych murów. Metoda polega na stworzeniu specjalnej blokady przeciwwilgociowej, która nie ingeruje w konstrukcję budynku. Odpowiednio dopasowane preparaty są wstrzykiwane w mur, dochodzi tam do krystalizacji i tym samym zamknięcia kapilarów. Następuje również odcięcie przepływu wód gruntowych. Płyny przeznaczone do iniekcji krystalicznej produkowane są z silikatów, okazują się bezpieczne dla zdrowia.