INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: ADRESU E-MAIL

BETONTECH Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pogodna 37A, 96-321 Bartoszówka zwany dalej „Administratorem” przetwarza Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail / nr telefonu. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail i nr tel może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pisemnie
(na w/ adres ich siedzib), lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@betontech.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu przesyłania Pani/Panu danych dotyczących usług firmy, za Pani/Pana zgodą wyrażoną poprzez wysłanie zapytania i podanie adresu e-mail lub nr tel do kontaktu. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail / nr tel jest dobrowolne, ale niezbędne do dostarczania odpowiedzi na zapytanie.

Pani/Pana adres e-mail i nr tel będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu. Może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, albo zmienić adres e-mail i nr tel, na który ma być wysyłana informacja, poprzez zawarcie takiej informacji w mailu lub telefonicznie.

Pani/Pana adres e-mail i nr tel może zostać przez Administratora udostępniony wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie realizacji wysyłki informacji dotyczącej oferty firmy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana adresu e-mail i nr tel przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapominanym”);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.