Przyjmujemy zlecenia dotyczące renowacji studzienek kanalizacyjnych. Zazwyczaj są one wykonywane z powodu niedużych uszkodzeń, do których dochodzi w ścianach tych studzienek. Może się to dziać na skutek różnych czynników mechanicznych oraz warunków, jakie panują w danej sieci kanalizacyjnej. Renowacja polega na dokładnym odizolowaniu ścianek studzienki od występujących w sieci warunków. Dochodzi również do usunięcia miejsc infiltracji i eks-infiltracji.

Naniesienie nowej powłoki w studzienkach kanalizacyjnych sprawia, że osadzanie się zanieczyszczeń na ściankach jest znacznie trudniejsze, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Renowacja wiąże się ze zwiększeniem odporności antykorozyjnej, co również ma bardzo duże znaczenie. Do napraw wykorzystywana jest przede wszystkim chemia, wykazująca odporność na warunki panujące w sieci kanalizacyjnej.

Dlaczego warto zlecić nam renowację studzienek kanalizacyjnych?

Zlecając nam renowację studzienek kanalizacyjnych, możesz liczyć na szybkie wykonanie pracy. Sprawnie realizujemy wszelkie działania, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Usługę przeprowadzamy starannie, zwracając uwagę na wszystkie elementy. Dbamy również o to, aby jak najbardziej ograniczyć uciążliwości związane z renowacją. Nie stwarzamy problemów dla ruchu ulicznego, co stanowi dużą zaletę współpracy z nami.

Profesjonalnie wykonana renowacja studzienki kanalizacyjnej prowadzi do poprawy parametrów hydraulicznych oraz strukturalnych sieci. Jesteśmy w stanie wykonać usługę nawet w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Ponadto zapewniamy minimalizację kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym. Zwracamy uwagę, by nie doprowadzić do uszkodzenia elementów czy budowli znajdujących się w otoczeniu studzienki kanalizacyjnej.