Hydroizolacja pozioma a pionowa – czym to się różni?

Hydroizolacja to popularna w budownictwie usługa, polegająca na zabezpieczeniu obiektu przed wilgocią. Wykonuje się ją m.in. w przypadku fundamentów, które należy ochronić przed wodą napływającą z gruntu. Zawilgocenie tych elementów mogłoby w szybkim czasie doprowadzić do osłabienia całej konstrukcji, dlatego tak ważne jest zrealizowanie usługi na najwyższym poziomie. Poniżej tłumaczymy, czym różni się hydroizolacja pozioma od pionowej.

Hydroizolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna umożliwia zachowanie obiektu w dobrym stanie przez długi czas. Najważniejsze okazuje się odpowiednie zabezpieczenie fundamentów, ponieważ to na nich opiera się cała konstrukcja. W ich przypadku stosuje się zarówno hydroizolację poziomą, jak i pionową. Odpowiednie dopasowanie formy ochrony ma duże znaczenie, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu uwagę.

Różnice między hydroizolacją poziomą a pionową fundamentów

W celu wykonania właściwej ochrony fundamentów należy zabezpieczyć nie tylko ściany, ale również ławy. W związku z tym wyróżnia się dwa sposoby hydroizolacji: poziomą oraz pionową. Pierwsza z nich jest najważniejsza i wręcz obowiązkowa. Niekiedy wystarczy wyłącznie ona, by ochronić element przed wilgocią czy wodą. Zabezpiecza płytę fundamentową lub podłogę na gruncie przed wodą, która mogłaby przedostawać się w kierunku góry. Za pomocą tej usługi powstaje tzw. warstwa poślizgowa, przyczyniająca się do wysokiej ochrony ścian podczas osiadania budynku. Izolacja pozioma jest wykonywana zarówno między ławami i ścianami fundamentowymi, jak i pomiędzy ławami a ścianami parteru.

Z kolei hydroizolacja pionowa fundamentów nie zawsze jest konieczna, mimo że zazwyczaj obejmuje ją projekt budowlany. Oznacza zabezpieczenie ścian przed wodą, która mogłaby przenikać z ziemi ku górze. Warto ją wykonać zwłaszcza w przypadku ścian, do których stworzenia zastosowano nasiąkliwe materiały. Ta forma hydroizolacji jest zalecana również na niektórych terenach, np. tam, gdzie w wodach gruntowych znajdują się niekorzystne dla betonu substancje. Należą do nich m.in. kwasy humusowe.